doballzod.com
Menu

การเชื่อมต่อรอยัล ชื่อราชพฤกษ์หมายถึงต้นไม้หลวง

การเชื่อมต่อรอยัล ชื่อราชพฤกษ์หมายถึงต้นไม้หลวง แต่ละวันในสัปดาห์มีสีเชื่อมโยงกัน - พระมหากษัตริย์ประสูติในวันจันทร์ และสีของวันจันทร์คือสีเหลือง ดังนั้นสีเหลืองจึงเป็นสีที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระ ปร มินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอันเป็นที่รักและเคารพนับถือมากที่สุด ความหมายอื่นของสี ดอกราชพฤกษ์ เหตุผลส่วนหนึ่งที่ราชพฤกษ์ได้รับเลือกให้เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศไทยก็คือสีเหลืองจัดจ้าน สีเหลืองมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาส่วนใหญ่ของประเทศ สีเหลืองยังถือเป็นสีแห่งความรุ่งโรจน์ ความกลมกลืน และความสามัคคี ดอกไม้สีเหลืองเรียงซ้อน | © วี Satayamas / Flickr

โพสต์โดย : ถังซาน ถังซาน เมื่อ 24 ก.ย. 2566 12:37:13 น. อ่าน 168 ตอบ 0

facebook